chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang (CDC tỉnh Hậu Giang) kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Ngày 13-07-2022

Đoàn kiểm tra CDC tỉnh Hậu Giang làm việc tại TTYT huyện Châu Thành

Sau khi nghe báo kết quả triển khai công tác y tế 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, qua kiểm tra thực tế tại các Khoa, Phòng, hồ sơ minh chứng phục vụ cho công tác kiểm tra và kiến thức đi kiểm tra tại các Trạm Y tế các xã, thị trấn và cộng đồng; đoàn kiểm tra đánh giá TTYT Châu Thành đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ theo quy định; kế hoạch được xây dựng ngay từ đầu năm; thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác phòng chống dịch, tiêm chủng, bảo quản thuốc, bảo quản vắc-xin và công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục sớm để hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm. Sau khi làm việc tại Trung tâm Y tế huyện, đoàn tiếp tục đi kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế xã Đông phước, Đông Phước A, Đông Phú, thị trấn Mái Dầm, thị trấn Ngã Sáu.

Kết luận tại buổi làm việc, BSCKII. Lê Văn Chúc - Phó Giám đốc CDC tỉnh Hậu Giang sau khi nghe báo cáo của các thành viên trong đoàn kiểm tra, đánh giá tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện và vai trò lãnh đạo của đơn vị. TTYT cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin khoa học kỹ thuật để truyền thông sát sao các nội dung cấp trên giao. Tuy nhiên, các bộ phận phụ trách chương trình cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tiêm Vắc xin phòng Covid-19 và tiêm chủng cho người dân đúng thời gian và chỉ tiêu giao, đặc biệt lưu ý nhóm trẻ em. Thực hiện tốt công tác tham mưu các cơ quan quản lý về thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch, phân công rõ nhiệm vụ theo từng cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, bám sát theo chi tiêu giao đầu năm 2022, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, lưu ý các chỉ tiêu chưa đạt.

Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện ThS Nguyễn Thùy Linh, Phó Gám đốc Trung tâm Y tế huyện đã ghi nhận tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý của đoàn kiểm tra và hứa sẽ phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động chuyên môn, công tác phòng chống dịch, làm tốt chức năng của khối Y tế dự phòng để nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

                                        Thái Dương


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 66
Đã truy cập: 439604