chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Châu Thành

Ngày 06-01-2022

Đính kèm tệp tin

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. Thông bao công bố KH SDD huyện 2022 (1).pdf_20221205165653.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 13899
Đã truy cập: 439397