chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Thông báo Số: 01/TB-HĐTD ngày 19/10/2022 của Hội dồng Tuyển dụng Công chức cấp xã UBND huyện Châu Thành

Ngày 19-10-2022

Thông báo Số: 01/TB-HĐTD ngày 19/10/2022 của Hội dồng Tuyển dụng Công chức cấp xã UBND huyện Châu Thành về: Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (vòng 1).


Đang online: 4
Hôm nay: 1904
Đã truy cập: 248401