chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Thẩm tra văn bản trình tại Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Ngày 21-06-2022

 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra 05 Báo cáo; 8 Tờ trình, Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế xã hội; về quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện.

Ban pháp chế HĐND huyện tiến hành thẩm tra 09 báo cáo,04 tở trình và nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch quốc phòng - an ninh; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả hoạt động của ngành tư pháp huyện 6 tháng đầu năm. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

Qua trao đổi thảo luận của thành viên hai Ban và đại biểu dự họp cũng như ý kiến của Phòng Tư pháp. Các đại biểu đều cơ bản thống nhất những nội dung các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết; Tuy nhiên các đại biểu đã đóng góp về cơ sở pháp lý, thẩm quyền, sự phù hợp nội dung với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện, về thể thức, câu, từ cũng như điều chỉnh về mặt số liệu cho phù hợp.

Phát biểu tại buổi thẩm tra, ông Bùi Hoàng Liêm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ban và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp. Đồng thời, đề nghị các ngành sớm hoàn chỉnh văn bản theo góp ý của thành viên Ban và đại biểu tại buổi thẩm tra đồng thời gửi về HĐND huyện đúng thời gian theo luật định.

Kim Ngân

 


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 21
Đã truy cập: 439559