chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 31-10-2022

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức ĐG (1).pdf_20221103135920.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 3606
Đã truy cập: 415125