chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

THÔNG BÁO Số: 529 /TB-UBND, ngày tháng năm 2022. Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

Ngày 27-07-2022

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 

 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng

11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN

Chỉ tiêu, số lượng nhu cầu công chức tuyển dụng trong năm 2022 là 03 chỉ tiêu, cụ thể từng chức danh công chức, như sau:

 

STT

Chức danh công chức cần tuyển dụng

Phân công vị trí sau khi trúng tuyển

Chỉ tiêu

Đơn vị có nhu cầu cần tuyển dụng

Ghi chú

1

Văn hoá - Xã hội

Lĩnh vực Văn hoá

1

Xã Đông Phước

 

2

Văn hoá - Xã hội

Lĩnh vực xã hội

1

Thị trấn Ngã Sáu

 

3

Tư pháp - Hộ tịch

Lĩnh vực Hộ tịch

1

Xã Phú Hữu

 

 

 

* Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển theo Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Châu Thành được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành địa chỉ: chauthanh.haugiang.gov.vn, và Thông báo trên loa truyền thanh các xã, thị trấn.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Thủ tục đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (Đính kèm phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ) . - 02 ảnh 4x6; 02 phong bì có dán tem.

  1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
    1. Thời gian:

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 25/8/2022 trong giờ hành chính.

    1. Địa điểm:

Người dự tuyển gửi phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc đường bưu chính địa chỉ: Phòng Nội vụ, lầu 2 trong khuôn viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành, số 279 Đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, điện thoại cơ quan: 0293.3956000 gặp Chuyên viên Phạm Hoàng Sang; Chuyên viên Tô Thành Trung số điện thoại: 0939.158.855 hoặc Chuyên viên Ngô Thanh Tùng số điện thoại: 0939.662.477

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng sẽ thông báo sau.

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 3 THÔNG BÁO TUYEN DUNG CC XA 2022.pdf_20221020165904.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1843
Đã truy cập: 248340