chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Rà soát lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong FortiOS và FortiProxy

Ngày 18-10-2022

Gửi kèm Công văn số: 1035/STTTT-IOC ngày 18/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lo hong FortiOS va FortiProxy.pdf_20221212164122.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 97
Đã truy cập: 439635