chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 11/2022

Ngày 08-11-2022

(Ảnh minh họa)

Ngày 08/11/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 11 với 64 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng.

Các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố cụ thể như sau:06 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41082, CVE-2022-41040, CVE-2022- 41080, CVE-2022-41079, CVE-2022-41078, CVE-2022-41123 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, nâng cao đặc quyền; 02 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41128, CVE-2022-41118 trong Windows Scripting Languages cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế; Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41091 trong Windows Mark of the Web cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật; Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41073 trong Windows Print Spooler cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền; Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41125 trong Windows CNG Key Insolation Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền; 03 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41044, CVE-2022-41088, CVE-2022- 41039 trong Windows Point-to-Point cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa; 04 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-41105, CVE-2022-41106, CVE-2022- 41063, CVE-2022-41104 trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, tấn công giả mạo (Spoofing), thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cần kiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công.Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Nguồn: Sờ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang (Quý Thơ)


Đang online: 1
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 439555