chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2020

Ngày 19-08-2022

Sáng ngày 26/02/2020, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2020. Tham dự lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Châu - UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

Ảnh: Quang cảnh lễ khai giảng

Tham gia lớp học có 85 học viên của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Châu Thành. Trong thời gian học 08 ngày các đồng chí đảng viên mới sẽ được nghe phổ biến những nội dung chủ yếu gồm 10 chuyên đề chính là: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng… và nghe báo cáo tuyên truyền lịch lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1930 - 1975.

Phát biểu tại buổi lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Châu yều cầu các học viên cần chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên cần xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Trúc Ly


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 5
Hôm nay: 140
Đã truy cập: 439678