chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023

Ngày 18-01-2023

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. kế hoạch tuyển dụng.pdf_20230118150856.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 2180
Đã truy cập: 248677