chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

Ngày 21-06-2022

Đính kèm Kế hoạch

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Kế_hoạch_CĐS_Huyện_Châu_Thành_2022_dự_thảo_05_06.pdf_20221209140116.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 6
Đã truy cập: 439544