chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) thông qua đồ án quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 27-07-2022

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, sau khi nghe Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 20/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện và thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của đơn vị tư vấn; các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Đồ án quy hoạch xây dựng. Kết quả 100% đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp nhất trí biểu quyết thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành là một trong những cơ sở quan trọng nhằm giúp cho huyện cụ thể mục tiêu đến năm 2025 huyện Châu Thành hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới trên cơ sở khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hữu Nghĩa- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định với tinh thần, trách nhiệm của mình, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đi đến thống nhất ban hành Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là việc cần thiết trong quá trình phát triển đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện, là cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, lập kế hoạch, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, lập các quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện.Đồng chí đề nghị UBND huyện tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt chức năng giám sát quá trình thực hiện, liên hệ chặt chẽ với cử tri trong đơn vị bầu cử báo cáo kết quả kỳ họp để truyền đạt nội dung Nghị quyết kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.

                                                                                Kim Ngân


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 2299
Đã truy cập: 248796