chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

HĐND huyện Châu Thành kiểm tra hoạt động HĐND các xã, thị trấn quý I/2022

Ngày 14-03-2022

 

Đ/c Bùi Hoàng Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại buổi kiểm tra HĐND xã Đông Phú

Tại các buổi làm việc với Đoàn kiểm tra HĐND huyện; Thường trực và hai ban HĐND các xã, thị trấn đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động quý I/2022, từ đầu năm đến nay các xã thị trấn đã tổ chức được 02 kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền, đã ban hành 32 nghị quyết, tổ chức 24 phiên họp thường trực hàng tháng; tiến hành được 03 cuộc khảo sát; ban hành chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND, theo đó trong năm 2022 các xã, thị trấn sẽ tiến hành 34 cuộc gián sát, 04 cuộc khảo sát; Công tác tiếp xúc cử tri,tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm thực hiện tốt; Công tác phối hợp trong với UBND  trong giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được kịp thời. Nhìn chung Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung điều hành, tổ chức thực hiện luôn chủ động và phối hợp tốt với Thường trực UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN và các ngành liên quan, tổ chức triển khai và thực hiện tốt kế hoạch thi đia hoạt động HĐND các xã, thị trấn năm 2022.

Tại các buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra HĐND huyện góp ý để HĐND xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ như: Cập nhật, vận dụng tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã; lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, văn bản tài liệu kịp thời, khoa học, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, thẩm tra văn bản của các Ban, HĐND xã; quan tâm thực hiện tốt kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và công tác thi đua, khen thưởng đối với các đại biểu HĐND xã; quan tâm xây dựng các mô hình để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân.0

Phát biểu kết luận tại các  buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Hoàng Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND các xã, thị trấn  cần tiếp thu và khắc phục sửa chữa những thiếu sót, hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra tại buổi kiểm tra; chủ động xây dựng chương trình, nội dung các phiên họp, các kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra của các Ban, HĐND xã phối họp tốt với UBND xã, Ủy ban MTTQ xã để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đề ra; phối hợp làm tốt hoạt động giám sát để kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật định, hoạt động giám sát phải đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Kim Ngân


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 13890
Đã truy cập: 439388