chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 13-05-2022

Đính kèm Quyết định

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QĐ932.pdf_20221209161624.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 14011
Đã truy cập: 439509