chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO CLIP GIỚI THIỆU VỀ DU LỊCH HUYỆN CHÂU THÀNH A

Ngày 11-01-2023

Với quyết tâm từng bước đưa du lịch phát triển, trở thành một trong những điểm sáng của huyện, góp phần vào sự phát triển của địa phương nói riêng, của tỉnh Hậu Giang nói chung, huyện Châu Thành A đã từng bước xây dựng những sản phẩm du lịch đặc thù. Trong đó, việc tuyên truyền quảng bá các sản phẩm du lịch được huyện chú trọng.

Theo đó huyện đã tổ chức cuộc thi “Thiết kế video clip giới thiệu về du lịch huyện Châu Thành A” năm 2022. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch huyện, giới thiệu về quê hương đất nước và con người Châu Thành A, tạo điều kiện cho những người đam mê du lịch có cơ hội phát huy tính sáng tạo, thể hiện năng khiếu thiết kế Video Clip.