chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

CUỘC THI “ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP TRỌNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH A” NĂM 2022

Ngày 21-09-2022

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của UBND Hậu Giang và Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/7/2022 của UBND huyện về việc tổ chức Cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2022. Trên cơ sở kế hoạch nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện đã phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành A” năm 2022. Qua thời gian phát động Cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng số 112 bài.

Trên tâm thế khơi dậy ý tưởng, cách làm hay, mô hình mới, từ đó, lựa chọn những mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính có giá trị ứng dụng thực tiễn cao để hoàn thiện, có khả năng triển khai nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành A. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương tạo nên sự đột phá trong công tác cải cách hành chính, qua chấm vòng 1 còn 20 bài đủ điều kiện vào vòng 2.

Ngày 10/9/2022, Ban Tổ chức tổ chức Cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện” năm 2022, tổ chức cho những tập thể, cá nhân bảo vệ ý tưởng, sáng kiến về mô hình đủ điều kiện vào vòng 2 của Cuộc thi. Kết quả Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 03 giải nhất, 03 giải nhì và 04 giải ba cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, cụ thể như sau:

- Tập thể xã, thị trấn:

+ 01 giải nhất: đơn vị Trường THCS Trường Long A.

+ 01 giải nhì: đơn vị UBND thị trấn Cái Tắc.

+ 02 giải ba: đơn vị UBND xã Trường Long Tây và đơn vị UBND thị trấn Rạch Gòi.

- Tập thể các phòng, ban ngành huyện và nhóm tác giả:

+ 01 giải nhất: Nhóm tác giả thực hiện mô hình “Tổ chuyển đổi số cộng đồng huyện Châu Thành A” do đồng chí Hồ Nguyễn Phượng Anh Hương Thoa trình bày.

+ 01 giải nhì: Nhóm tác giả thực hiện mô hình cải cách thủ tục hành chính “cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách hành chính việc thực hiện sổ liên lạc, sổ chủ nhiệm, học bạ học sinh, báo cáo thống kê” tại Trường Tiểu học Trường Long Tây 2.

+ 01 giải ba: Nhóm tác giả thực hiện mô hình nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn huyện Châu Thành A do giáo viên Trần Thị Tuyết Phượng trình bày.

 
 

 

- Cá nhân:

+ 01 giải nhất: Bà Huỳnh Ngọc Phỉ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Xuân.

+ 01 giải nhì: Bà Lê Dương Anh Thư, Viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện.

+ 01 giải ba: Ông Nguyễn Vĩnh Thái, giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Cái Tắc.

 
 

 

Thông qua cuộc thi cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, để thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Cuộc thi sáng kiến, mô hình CHCC.docx_20220921083831.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 44
Đã truy cập: 439582