chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH A

Ngày 29-09-2022

Ngày 16/9/2022, tại Hội trường UBND thị trấn Cái Tắc, Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với UBMTTQVN huyện, UBND thị trấn Cái Tắc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, gặp gỡ, tiếp xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo, dân tộc cho cán bộ đảng viên, nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh: Ông Lê Văn Sơn đánh giá cao về công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo, dân tộc; thời gian tới tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt phòng trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư; Chính quyền địa phương tạo sự gần gũi, thân mật, hài hòa với đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho các tổ chức tôn giáo hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật; tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số cùng với địa phương góp công, góp sức thực hiện chính sách nhân đạo, nhất là chính sách xóa đói, giảm nghèo bền vững.

 MINH VƯƠNG

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. dantoc (1).docx_20220929135248.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 5
Hôm nay: 228
Đã truy cập: 439766