chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

CHÂU THÀNH A ĐẠT GIẢI BA CUỘC THI ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2022

Ngày 11-01-2023

Vào ngày 24-6-2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi. Sau thời gian phát động, Ban tổ chức nhận tổng số 221 bài dự thi. Qua vòng sơ khảo có 20 bài dự thi vào vòng bảo vệ ý tưởng, ở vòng thi này các tác giả, nhóm tác giả giải trình ý tưởng, phản biện với ban giám khảo từ góc nhìn, định hướng phát triển của mô hình, giải pháp. Qua các vòng thi, Ban tổ chức chọn ra 8 bài thi xuất sắc.

Giải pháp chuyển đổi số cộng đồng - Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện Châu Thành A, của nhóm tác giả Nguyễn Văn Phúc, Hồ Nguyễn Phượng Anh Hương Thoa, Nguyễn Thị Hồng và Trần Công Luận, đạt giải Ba trong cuộc thi đề xuất Mô hình, sáng kiến trong cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang năm 2022, đây  là một trong 8 bài thi xuất sắc  được Ban giám khảo  chọn trao giải.