chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Châu Thành giám sát công tác quản lý về đầu tư, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện

Ngày 09-06-2022

 

Giám sát thực tế tai các nhà văn hoá ấp

Qua giám sát thực tế tại các đơn vị Đoàn giám sát nhận thấy trong những năm qua, công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá, thể thao đã được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo và thu được nhiều kết quả, công tác phát triển văn hóa, thể thao nói chung, xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Các cơ quan chức năng đã chú trọng thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao để đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như các xã, thị trấn chưa có trung tâm thể thao, chưa có nhà thi đấu, nhà văn hoá thiếu nhi; Thư viện huyện chưa phát huy được hiệu quả hoạt động; Các nhà văn hóa ấp bị hư hỏng, thiếu thốn trang thiết bị, dẫn đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gặp nhiều khó khăn; Các hoạt động văn hóa thể dục, thể thao  dù đã được quan tâm song chưa phong phú, chưa tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn cho nhân dân; đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn; công tác xã hội hóa còn khó khăn.

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Châu - Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị từ công tác xây dựng báo cáo theo đề cương, công tác chuẩn bị tiếp đoàn, thành phần tham dự, công tác nghiên cứu, triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện các chủ trương, hướng dẫn của Sở văn hóa thể thao du lịch, thời gian tới các đơn vị cần rà soát công tác quy hoạch sao cho đạt chuẩn và gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác đầu tư cả về cơ sở vật chất và con người để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp huyện cho tới cấp xã; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức văn hóa – xã hội cấp xã; đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phát huy tốt nhất công năng, hiệu quả sử dụng của các công trình văn hóa, thể dục thể thao tại cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; rà soát kiểm tra, để đánh giá chính xác hiện trạng các thiết chế văn hóa, thể thao, qua đó có định hướng xây dựng bảo đảm đúng các quy định, thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Kim Ngân


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 101
Đã truy cập: 439639