chi tiet tin - UBND Châu Thành

 

Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang đến thăm và tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 17-01-2023

             Ngày 16 tháng 12 năm 2023, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang đến thăm và chúc tết người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.