Văn bản chỉ đạo - UBND Châu Thành

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 47 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
99/BC-UBND 21/03/2023 Về việc tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn huyện
587/UBND 21/03/2023 V/v giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác bán trú năm học 2022 - 2023 đối với Trường Mẫu giáo Phú Tân
1548/QĐ-UBND 20/03/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành,
tỉnh Hậu Giang     
92/BC-UBND 15/03/2023 Kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Thành tháng 03 năm 2023
(Từ ngày 13/02/2023 - 12/03/2023)    
511/UBND 14/03/2023 V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác làm sạch dữ liệu dân cư và cấp CCCD
484/UBND 10/03/2023 V/v báo cáo tình hình hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Thành
464/UBND 08/03/2023 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 02 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh
75/BC-UBND 06/03/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02, 02 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 03 năm 2023
01/ĐA-UBND 20/02/2023 Đổi tên tổ chức Hội quần chúng
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
301/UBND 20/02/2023 V/v chuyển phản ánh trên App Hậu Giang
269/UBND 14/02/2023 V/v trả lời phản ánh trên Cổng dịch vụ công quốc gia
01/CTr-UBND 13/02/2023 Công tác năm 2023 của UBND huyện
257/UBND 13/02/2023 Tuyên truyền 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính
256/UBND 13/02/2023 V/v thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP
255/UBND 13/02/2023 V/v tăng cường cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện
254/UBND 13/02/2023 V/v đóng góp kết quả chấm điểm Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2022
73/KH-UBND 09/02/2023 Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023
59/BC-UBND 02/02/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2023
20/KH-UBND 01/02/2023 Khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm
tập thể Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
165/UBND 01/02/2023 V/v chỉ đạo giải quyết hồ sơ đúng hẹn, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành
Đang online: 1
Hôm nay: 2371
Đã truy cập: 408371