Ủy ban Nhân dân - UBND Châu Thành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Ngày 19-07-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
--------oo00oo--------

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch:

 • Nguyễn Hoàng Anh
 • Điện thoại: 0918 252 688
 • Email: nguyenhoanganh.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Điều hành chung

Phó Chủ tịch:

 • Đỗ Văn Lô
 • Điện thoại: 0918 368 441
 • Email: lodv.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách VHXH
 • Nguyễn Tấn Trung
 • Điện thoại: 0918 169 078
 • Email: trungnt.hct@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách Công nghiệp, nông nghiệp
 
 

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

Ủy viên:

 • Nguyễn Thiện Chiến
 • Điện thoại: 0919 549 010
 • Email:chiennt.hct@haugiang.gov.vn
 • Chức vụ: Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
 • Trần Văn Liệu
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Chức vụ: Trưởng Công an huyện
 • Trần Văn Mười
 • Điện thoại: 0907803535
 • Email: muoitv.huct@haugiang.gov.vn
 • Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện
 • Trần Quốc Tuấn
 • Điện thoại: 0919891007
 • Email:tuantq.hct@haugiang.gov.vn
 • Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Phan Thành Nhu
 • Điện thoại: 0917636979
 • Email:nhupt.hct@haugiang.gov.vn
 • Chức vụ: Trưởng Kinh tế và Hạ tầng
 • Nguyễn Văn Kiệt
 • Điện thoại: 0919280380
 • Email:kietnv.hct@haugiang.gov.vn
 • Chức vụ: Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT
 • Nguyễn Thanh Tùng
 • Điện thoại: 0919065356
 • Email:tungnt.hct@haugiang.gov.vn
 • Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch
 • Trịnh Minh Tùng
 • Điện thoại: 0939040125
 • Email:tungtm.huct@haugiang.gov.vn
 • Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin
Đang online: 5
Hôm nay: 101
Đã truy cập: 421101