UBND các xã, thị trấn - UBND Châu Thành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Ngày 19-07-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN
--------oo00oo--------
 

THỊ TRẤN NGÃ SÁU

Chủ tịch:

 • Nguyễn Hữu Hạnh
 • Điện thoại: 0989889925

Phó Chủ tịch:

 • Nguyễn Văn Minh
 • Điện thoại: 0907207224
 
 • Trần Quốc Cường
 • Điện thoại: 0985777494

Điện thoại:

        0711.39

THỊ TRẤN MÁI DẦM

Chủ tịch:

 • Nguyễn Thanh Tùng

Phó Chủ tịch:

 • Trần Thanh Phong
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ PHÚ HỮU

Chủ tịch:

 • Trần Thanh Toán

Phó Chủ tịch:

 • Phạm Thanh Đạm
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ PHÚ TÂN

Chủ tịch:

 • Nguyễn Phương Nam
 • Điện thoại:0374682789

Phó Chủ tịch:

 

Điện thoại:

        0711.3940982

XÃ PHÚ AN

Chủ tịch:

 • Nguyễn Thành Hiếu
 • Điện thoại: 0128 504 6922
 • Email: hieunt.xp@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính: Quản lý chung

Phó Chủ tịch:

 • Võ Thùy Linh
 • Điện thoại: 0987 869 865
 • Email: linhvt.xp@haugiang.gov.vn
 • Nhiệm vụ chính:
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG PHƯỚC

Chủ tịch:
 • Đặng Đoàn Quốc Bảo
 • Điện thoại:0939958796
 
 • Nguyễn Văn Ân
 • Điện thoại: 0939505352.
Phó Chủ tịch:
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG THẠNH

Chủ tịch:
 • Lê Vĩnh Bảo
Phó Chủ tịch:
 • Phạm Hoàng Tuấn
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG PHƯỚC A

Chủ tịch:
 • Nguyễn Thanh Việt
 • Điện thoại: 0919 129 868
 • Email:
 • Nhiệm vụ chính: Quản lý chung
Phó Chủ tịch:
 • Nguyễn Long Du
 • Điện thoại: 0988.663.860
 • Email:
 • Nhiệm vụ chính: Quản lý kinh tế
 

Điện thoại:

        0711.39

XÃ ĐÔNG PHÚ

Chủ tịch:
 • Lê Thanh Hồng
 • Điện thoại: 0919 129 905
 • Email:
 • Nhiệm vụ chính
Phó Chủ tịch:
 • Huỳnh Văn Hải
 • Điện thoại: 0918 608 387
 • Email:
 • Nhiệm vụ chính
 

Điện thoại:

        0711.39

Đang online: 1
Hôm nay: 185
Đã truy cập: 421184