Quy phạm pháp luật tỉnh - UBND Châu Thành

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 50 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
653/UBND 24/03/2023 Công văn tham mưu UBND huyện thực hiện Công văn 327/UBND-TCD ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang
648/UBND 24/03/2023 Về việc ủy quyền chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của UBND huyện
93/KH-UBND 24/03/2023 Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025,
tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023
99/BC-UBND 21/03/2023 Về việc tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn huyện
587/UBND 21/03/2023 V/v giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác bán trú năm học 2022 - 2023 đối với Trường Mẫu giáo Phú Tân
1548/QĐ-UBND 20/03/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành,
tỉnh Hậu Giang     
92/BC-UBND 15/03/2023 Kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Thành tháng 03 năm 2023
(Từ ngày 13/02/2023 - 12/03/2023)    
511/UBND 14/03/2023 V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác làm sạch dữ liệu dân cư và cấp CCCD
484/UBND 10/03/2023 V/v báo cáo tình hình hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Thành
464/UBND 08/03/2023 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 02 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh
75/BC-UBND 06/03/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02, 02 tháng và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 03 năm 2023
01/ĐA-UBND 20/02/2023 Đổi tên tổ chức Hội quần chúng
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
301/UBND 20/02/2023 V/v chuyển phản ánh trên App Hậu Giang
269/UBND 14/02/2023 V/v trả lời phản ánh trên Cổng dịch vụ công quốc gia
01/CTr-UBND 13/02/2023 Công tác năm 2023 của UBND huyện
257/UBND 13/02/2023 Tuyên truyền 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính
256/UBND 13/02/2023 V/v thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP
255/UBND 13/02/2023 V/v tăng cường cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện
254/UBND 13/02/2023 V/v đóng góp kết quả chấm điểm Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2022
73/KH-UBND 09/02/2023 Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023
59/BC-UBND 02/02/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2023
20/KH-UBND 01/02/2023 Khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm
tập thể Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
165/UBND 01/02/2023 V/v chỉ đạo giải quyết hồ sơ đúng hẹn, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành
29/BC-UBND 31/01/2023 Kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện tháng 01 năm 2023
28/BC-UBND 27/01/2023 Về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
trên địa bàn huyện Châu Thành
16/KH-UBND 27/01/2023 Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2023
136/UBND 19/01/2023 V/v phân công đồng chí Lê Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phú thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND xã Đông Phú
19/BC-UBND 18/01/2023 Về việc rà soát kết quả thực hiện dự án: Khu trung tâm thương mại
thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành
93/UBND 13/01/2023 V/v trả lời nội dung phản ánh của ông Lý Hoàng Đông
78/UBND 12/01/2023 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu đầu tư công năm 2023
13/BC-UBND 11/01/2023 Kiểm điểm tập thể Thường trực UBND huyện năm 2022
12/BC-UBND 11/01/2023 Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện
năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong
công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023
08/BC-UBND 09/01/2023 Về việc rà soát nội dung trình HĐND tỉnh năm 2023
04/BC-UBND 05/01/2023 Kết quả thực hiện các chỉ số huyển đổi số trên địa bàn năm 2022
528/BC-UBND 30/12/2022 Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh qua
Cổng dịch công năm 2022
527/BC-UBND 30/12/2022 Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh qua
Hệ thống ứng dụng di động Hậu Giang năm 2022
5989/UBND 30/12/2022 Trả lời đơn của ông Lê Văn Ẩn
505/BC-UBND 20/12/2022 V/v trả lời kiến nghị của cử tri trên đường dây nóng
tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022
5404/UBND 19/12/2022
Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, vốn đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 huyện Châu Thành.
5388/UBND 15/12/2022 Về việc tham mưu UBND huyện thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang
498/BC-UBND 14/12/2022 Kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của
Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện tháng 12 năm 2022
5779/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định phê duyệt kế hoạch cưỡng chế của Đoàn cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Võ Thị Bích Trâm
5770/QĐ-UBND 09/12/2022 Quyết định về kiện toàn Đoàn cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Võ Thị Bích Trâm
Số: 02/TB-UBND 06/01/2022 THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Châu Thành
Số: 2645/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
118/TB-UBND 04/10/2012 Kết luận của đồng chí Tống Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn cho phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn
117/TB-UBND 01/10/2012 Kết luận của đồng chí Võ Văn Thắng Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện về việc giao tài sản bán đấu giá của bà Mai Thị Chanh
111/TB-UBND 25/09/2012 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Tống Hoàng Khôi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Châu Thành.
108/TB-UBND 21/09/2012 Kết luận của đồng chí Võ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra tình hình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn xã Đông Phú, huyện Châu Thành
106/TB-UBND 13/09/2012 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Châu Thành.
Đang online: 2
Hôm nay: 1383
Đã truy cập: 440918