Huyện ủy - UBND Châu Thành

 

HUYỆN ỦY VÀ CÁC BAN TRỰC THUỘC

Ngày 19-07-2022

 

HUYỆN ỦY VÀ CÁC BAN TRỰC THUỘC
--------oo00oo--------

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Bí thư:

 • Nguyễn Hữu Nghĩa

  Điện thoại: 0918 074 233

Phó Bí thư Thường trực:

 • Trần Văn Thắng

  Điện thoại: 0918 024 468

Phó Bí thư
 • Nguyễn Hoàng Anh

  Điện thoại: 0918 252 688

Điện thoại:

        0711.3948566 - huyenuyct2018@gmail.com

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Chánh Văn phòng:

Phó Chánh Văn phòng:

 • Sơn Thái Học

 • Điện thoại: 0939 264 877

 • Email: sonthaihoc@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách Hành chính Quản trị

 

Điện thoại:

        0711.3948565

     Email:   huyenuyct2018@gmail.com

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Trưởng Ban:

 • Nguyễn Thanh Quang

 • Điện thoại: 0943 826 949

Phó Trưởng Ban: 

 
 • Tiêu Văn Bảy

 • Điện thoại: 0918 727 153

 • Trần Minh Tưởng
 • Điện thoại: 0918 558 949
 

Điện thoại:

        0711.3948560

 BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Trưởng Ban:

 • Bùi Hồng Cẩn

 • Điện thoại: 0918 933 552

 • Email:hongcan552@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung

Phó Trưởng Ban

 • Ngô Thị Mỹ Nhiên
 • Điện thoại: 0939  575 649

 • Email:bankinhte55@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung công tác dân vận và công tác dân tộc, tôn giáo.

 • Đỗ Trung Nam
 • Điện thoại: 0903 319 777

 • Email:nam0903319777@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách công tác dân vận chính quyền và công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Điện thoại:

        0711.3948550

 BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Trưởng Ban:

 • Nguyễn Văn Châu

 • Điện thoại: 0913 826 579

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung mọi hoạt động cơ quan Ban Tuyên giáo; chỉ đạo toàn diện xã Phú Hữu

Phó Trưởng Ban:


 
 • Trần Văn Mười
 • Điện thoại: 0907 803 535
 • Email:
 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách công tác khoa giáo
 • Nguyễn Việt Quốc

 • Điện thoại: 0919 129 860

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách công tác huấn học và việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; chỉ đạo toàn diện xã Đông Phước A

 

Điện thoại:

      0711.3948562 - Email: bantuyengiaohcthg@gmail.com

 ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Chủ nhiệm:

 • Nguyễn Trí Trung

 • Điện thoại: 0918 541 918

 • Email:tritrungct1976@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung, kiểm tra Đảng

Phó Chủ nhiệm:

 • Trịnh Minh Tùng

 • Điện thoại: 0939 040 125

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Kiểm tra Đảng

 • Hồ Duy Khanh
 • Điện thoại: 0976 508 966
 • Email:
 • Nhiệm vụ chính: Kiểm tra Đảng

Điện thoại:

        0711.3948561
Đang online: 1
Hôm nay: 80
Đã truy cập: 421080