Đơn vị ngành dọc - UBND Châu Thành

 

CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC

Ngày 19-07-2022

CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC
--------oo00oo--------

CÔNG AN

Trưởng Công an:

 • Trần Văn Liệu

 • Điện thoại:

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phục trách chỉ đạo chung

Phó Trưởng Công an:

 

 • Hồ Hữu Hòa

 • Điện thoại: 0918 933 809

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chỉ đạo công tác an ninh

 • Phạm Minh Thời

 • Điện thoại: 0918 167 575

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra; kỹ thuật hình sự; truy nã

 
 • Huỳnh Thanh Trung

 • Điện thoại: 0919 717 250

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chỉ đạo công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và giao thông trật tự cơ động, công tác giam, tạm giữ, công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

 • Nguyễn Thị Phượng

 • Điện thoại: 0918 349 829

 • Email:

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách công tác xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự

Điện thoại:

        Điện thoại: 07113. 948 090

        Email: conganhuyenchauthanh090hg@gmail.com

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Chỉ huy trưởng:

 • Nguyễn Thành Tạo

Chính trị viên:

 • Huỳnh Văn Thép

Phó Chỉ huy trưởng:

 • Nguyễn Thanh Tạo

 

Điện thoại:

        0711.3948580

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Chánh án:

 • Lương Phước Đại

 • Điện thoại: 0913 420 077

 • Email:

Phó Chánh án:

 • Nguyễn Thị Thọ

 • Điện thoại: 0945 413 033

 • Email:

Điện thoại:

        0711.3948034

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chi cục trưởng:

 • Trương Hùng Cường

 • Điện thoại: 0919 326 561

 • cuongth.hug@moj.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Lãnh đạo chung

Phó Chi cục trưởng:

 • Võ Minh Tuấn

 • Điện thoại: 0907 313 456

 • Email:tuanvm.hug@moj.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Trực tiếp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nghiệp vụ

Điện thoại:

        0711.3948590

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Viện trưởng:

Phó Viện trưởng:

 •  Đỗ Thế Cường

 • Điện thoại: 0988 258 608

 • Email: cuongvkschauthanh@gmail.com

Điện thoại:

        0711.3948032

CHI CỤC THUẾ

P.Chi cục trưởng Phụ trách :

 • Nguyễn Văn Hết

 • Điện thoại: 0918 125 008

 • Email:nguyenvanhet@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Lãnh đạo chung

Phó Chi cục trưởng:

 • Huỳnh Văn Năm

 • Điện thoại: 0918 547 544

 • Email:hvnam.hag@gdt.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Trực tiếp tham mưu lãnh đạo, quản lý thuế

Điện thoại:

        0711.3948533

PHÒNG THỐNG KÊ

Trưởng phòng:

 • Thi Văn Phương

 • Điện thoại: 0986 746 225

 • Email:chauthanhhgi@gso.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Quản lý chung

Phó Chi cục trưởng

 • Huỳnh Ngọc Tươi
 • Điện thoại: 0939 088 033
 • Email:huynhngoctuoi1983@gmail.com
 • Nhiệm vụ chính: Thống kê mãng công nghiệp

Điện thoại:

        0711.3948552

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Giám đốc:

 • Bùi Bảo Quốc
  Điện thoại: 0907 663 033
  Địa chỉ email: quocb2@gmail.com

Phó Giám đốc:

 • Võ Thị Bích Lệ
 • Điện thoại: 0989 986 828
 • Địa chỉ email: vtbichle@gmail.com

Điện thoại:

        0711.3948589

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Giám đốc:

 • Lê Bá Thành Nhân

 • Điện thoại: 0913 721 938

 • Email: nhanlbt@vst.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Phụ trách chỉ đạo chung

Phó Giám đốc:

 • Điện thoại:

 • Email:

 • Nhiệm vị chính: Trực tiếp tham mưu Giám đốc; được Giám đốc ủy quyền chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của đơn vị trong thời gian Giám đốc đi vắng

Điện thoại:

        07113 956 160

TRUNG TÂM Y TẾ

Giám đốc:

 • Nguyễn Thanh Tuấn

 • Điện thoại:0919719396

 • Email:tuannt.hct@haugiang.gov.vn

 • Nhiệm vụ chính: Chỉ đạo chung, quản lý điều hành Trung tâm Y tế

Phó Giám đốc:

 • Nguyễn Thị Thùy Linh

 • Điện thoại: 0979 334 170

 • Email:nguyenthuylinh73@gmail.com

 • Nhiệm vụ chính: Tham mưu Giám đốc, quản lý điều hành Trung tâm

Điện thoại:

        0711.2248262

Đang online: 1
Hôm nay: 174
Đã truy cập: 421173