Chiến lược phát triển - UBND Châu Thành

 

Chiến lược phát triển

Cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

13-05-2022

Quyết định số: 932/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Đang online: 1
Hôm nay: 397
Đã truy cập: 408924