Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thường trực HĐND huyện Châu Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 08 năm 2021
 218
 12/08/2021
0/637643576794623714446.png

0/637643576794623714446.png

Chiều ngày 10/08/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức phiên họp Thường trực tháng 08/2021. Tham dự có Thường trực HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đánh kết quả hoạt động tháng 07 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 08/2020,  đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong tâm từ nay đến cuối năm.

Trong tháng 7/2021 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai  HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành quy chế hoạt động, Thông báo phân công tiếp công dân định kỳ của Đại biểu HĐND huyện; Nghị quyết phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ 04 cuộc với  05 lượt người dân, tiếp nhận 01 đơn khiếu nại đã chuyển cơ quan thẩm quyền đã giải quyết; giải quyết 03 vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách, Phối hợp với cá ngành liên quan tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện.

Về nhiệm vụ trọng tâm của HĐND huyện tháng 08/2021, đối với Thường trực HĐND huyện sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Thực hiện  quy định của pháp luật  về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Châu Thành” Ban KT- XH giám sát chuyên đề “công tác thực hiện chính sách ưu đãi, cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác từ nguồn ngân sách hỗ trợ”.

Thảo luận tại phiên họp, Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban đã tập trung thảo luận các vấn đề về nội dung giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân huyện để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Ngoài ra lưu ý sắp xếp thời gian giám sát hợp lý tránh chồng chéo để đảm bảo kết quả giám sát có chất lượng, theo dõi đôn đốc thực hiện các nội dung hậu giám sát.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện  chỉ đạo các Ban HĐND huyện, tiến hành triển khai, chuẩn bị tốt, đi sâu nội dung giám sát để chương trình giám sát được đảm bảo, có hiệu quả cao; thực hiện tốt việc tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo đúng luật, đúng quy định.

 


 

Kim Ngân

Ý kiến bạn đọc