Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
HĐND huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ hai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 182
 02/07/2021
0/637608072722687607446.png

0/637608072722687607446.png

Sáng ngày 30/6/2021, HĐND huyện huyện Châu Thành tổ chức khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là kỳ họp đầu tiên HĐND huyện thực hiện phòng họp không giấy.

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp thứ hai HĐND huyện Châu Thành khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026.


Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đại Biểu HĐND tỉnh ứng cử đơn vị huyện Châu Thành; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các xã, thị trấn; cùng các đại biểu HĐND huyện.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XII nhấn mạnh, Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra sẽ là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021; giải quyết thỏa đáng và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021, chương trình nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc huyện tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII; xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của các ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Thông qua 08 Nghị quyết về:  Quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2020; Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2021;  Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Nghị quyết  phê duyệt đề án tổ chức lực lượng huấn luyện hoạt động và đảm bảo chính sách cho dân quân tự vệ trên dịa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về quy chế hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện;

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận của các tổ đại biểu có 15 ý kiến của Đại biểu với 38 nội dung ở các lĩnh vực quản lý nhà nước,  chất vấn 3 cơ quan là Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế- hạ tầng và Trung tâm phát triển Quỹ đất, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về những nội dung, vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong huyện.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận, đánh giá việc tổng hợp, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc việc giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của cử tri, nhân dân; trách nhiệm, hiệu quả công tác giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân các vị đại biểu HĐND huyện với cử tri và nhân dân; thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử; đồng thời tuyên truyền để cử tri và nhân dân nắm.

Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ hai HĐND huyện Châu Thành khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp.

 

Kim Ngân

Ý kiến bạn đọc