Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Nét nổi bật của công tác dân vận, quy chế dân chủ trong năm 2019
 228
 13/01/2020
0/637145257614883803446.png

0/637145257614883803446.png

Sáng ngày 10/01/2020, Thường trực Huyện ủy tổ chức tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ, công tác tôn giáo năm 2019, nhằm đánh giá lại những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Công Lý - Tỉnh Ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Thắng - Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện - kiêm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện; các đồng chí Phó ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện; Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở; Trưởng Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở; Trưởng, phó Khối Dân vận xã, thị trấn.

Ảnh: Đ/c Lê Công Lý - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Trong năm 2019, Ban Dân vận đã tham mưu Huyện ủy quán triệt, sơ tổng kết các văn bản lãnh, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận, công tác tôn giáo; tổ chức 5 cuộc đối thoại để lắng nghe, đồng thời theo dõi việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tham mưu thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra thường xuyên, đột xuất về công tác cải cách hành chính, đạo đức công vụ qua đó đã góp ý, nhắc nhở uốn nắn kịp thời những hạn chế; phối hợp tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưởng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trong đó chú trọng mô hình “4 xin, 4 luôn”; thực hiện tốt công tác phát động các phong trào thi đua yêu nước, để kịp thời phát hiện công nhận 28 mô hình nổi bật. với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị được Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh xếp hạng Nhất về công tác dân vận và được nhận Cờ thi đua xuất sắc của tỉnh, hạng Nhì về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019, qua đó Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện cũng đã xét và khen tặng cho 46 tập thể và 61 cá nhân có thành tích Xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân vận năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đặc biệt đồng chí Lê Công Lý đánh giá cao kết quả đạt được của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo, công tác dân vận là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về thành tích thi đua năm 2019. Qua đó đã nhấn mạnh mt số nội dung trọng tâm trong thời gian tới như sau: các cấp Ủy đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đó Nghị quyết số 25; Quyết định 290, xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan đơn vị; tăng cường công tác phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và quy chế dân chủ; thực hiện công tác kiểm tra, uốn nắn, biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo hiệu ứng tích cực; đánh giá đúng thực trạng và tồn tại yếu kém từ vai trò, tổ chức thực hiện; tổ chức các cuộc đối thoại chuyên đề; giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.


 

Mỹ Nhiên

Ý kiến bạn đọc