CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện
 168
 26/06/2020
0/637287815626848552446.png

0/637287815626848552446.png

Sáng ngày 22/6/2020, Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện cùng với Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (kỳ họp giữa năm). Thành phần tham dự: Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, Phó và thành viên Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Công an, Quân sự Thanh tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Ông Bùi Hoàng Liêm- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Ban Kinh tế  - Xã hội đã thẩm tra 03 báo cáo, 04 dự thảo nghị quyết gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2019 của UBND huyện; Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2020.

Ban Pháp chế thẩm tra: 09 báo cáo, 01 Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện.

Tại Hội nghị, các Ban HĐND huyện đã thẩm tra về cơ sở pháp lý, thẩm quyền, tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với các quy định chung trong hệ thống pháp luật hiện hành; sự phù hợp với nội dung phù hợp với điều kiện Kinh tế - xã hội của địa phương...; Tại Hội nghị một số vấn đề chưa thật sự phù hợp về nội dung, hình thức, thể thức đã được đại biểu thảo luận, góp ý và được cơ quan trình dự thảo Nghị quyết tiếp thu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo trình Kỳ họp đúng quy định của pháp luật.Kim Ngân