CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Hội đồng nhân dân huyện bế mạc Kỳ họp thứ Mười Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 518
 20/12/2019
0/637124566929657272446.JPG

0/637124566929657272446.JPG

Qua một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực, đúng pháp luật. Sáng ngày 20/12/2019, Kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân huyện đã hoàn thành chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra với kết quả các hoạt động tại kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện đã thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, với 14/14 chỉ tiêu, ước đạt và vượt đến cuối năm.

Trong năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; giá trị sản xuất tăng trưởng cao đạt 121,04% Nghị quyết; cơ cấu kinh tế đạt mục tiêu; tổng mức đầu tư trên địa bàn đạt 158,96% NQ; thu nội địa vượt so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao (đạt 138,7%); văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo và có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, việc làm được thực hiện tốt; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,74% (giảm 1,96%); đời sống của người dân ngày càng được cải thiện; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; quốc phòng, an ninh được bảo đảm... Đồng thời, cũng xem xét, thông qua 11 Nghị quyết, đây là những quyết sách rất quan trọng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quá trình phát triển của huyện từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, nhất là nghị quyết: nghị quyết về dự thảo nghị quyết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2020 huyện Châu Thành; về phân bổ dự toán ngân sách huyện Châu Thành năm 2020; về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Châu Thành; về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2020.

Qua xem xét các văn bản trình tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện đã tiến hành thảo luận tại tổ và hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn đối với 04 ngành; nghe báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp đã đánh giá cao kết quả làm việc tại kỳ họp với tinh thần trách nhiệm caoThay mặt Chủ tọa kỳ họp, ông đề nghị UBND huyện sớm triển khai và có kế hoạch, đề ra những giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được thông qua; có những giải pháp chỉ đạo, xử lý những vấn đề bức xúc mà bà con cử tri, các ngành, các địa phương và đại biểu tham dự kỳ họp quan tâm. Thường trực HĐND huyện, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt quy chế hoạt động, đổi mới về phương pháp, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri, tăng cường và phát huy hiệu quả công tác thẩm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ ý kiến phản ánh của cử tri, kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành viên của các Ban; Tổ Trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, phải chủ động bố trí và dành nhiều thời gian để tham gia tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, thẩm tra và giám sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ghi nhận đầy đủ các ý kiến cử tri kiến nghị để kịp thời phản ánh đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giải quyết.


 

 

Cẩm Lan