CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Huyện Châu Thành họp Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 24/02/2021, huyện Châu Thành đã tổ chức họp Ủy ban bầu cử huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Phó Trưởng ban chỉ đạo - Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

 25/02/2021

HĐND Huyện Châu Thành: Thăm, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Ngày 24/2/2021, ông Bùi Hoàng Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đã đi thăm, động viên một số thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại xã Phú Đông Phú.

 25/02/2021

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp cuối năm 2020

Qua một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực, đúng pháp luật. Sáng ngày 22/12/2020, Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 23/12/2020

Huyện Châu Thành tổ chức gặp gỡ tiếp xúc Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp

Sáng ngày 24/07/2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh gồm các Ông Huỳnh Trường Vĩnh- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc sở Khoa học công nghệ; Bà Lê Thị Thanh Lam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên doàn lao động tỉnh; Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng với Đại biểu HĐND huyện và Đại biểu HĐND các xã, thị trấn tiếp xúc cử tri 08/08 xã, thị trấn tại Hội trường I UBND huyện.

 28/07/2020

Châu Thành tổ chức thành công kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI

Sáng ngày 29/06/2020, HĐND huyện huyện Châu Thành tổ chức Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Trường Vĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử đơn vị huyện Châu Thành; ông g Trần Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; cùng các đại biểu HĐND huyện...

 06/07/2020

Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện

Sáng ngày 22/6/2020, Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện cùng với Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (kỳ họp giữa năm). Thành phần tham dự: Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, Phó và thành viên Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Công an, Quân sự Thanh tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Ông Bùi Hoàng Liêm- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 26/06/2020

Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện

Sáng ngày 22/6/2020, Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện cùng với Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (kỳ họp giữa năm), thành phần tham dự: Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, Phó và thành viên Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Công an, Quân sự Thanh tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Ông Bùi Hoàng Liêm- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 23/06/2020

Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường

Ngày 12/6, Ông Nguyễn Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị - Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 ở các xã, thị trấn; thành viên đoàn giám sát gồm: Phó Ban pháp chế HĐND huyện, Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ huyện, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn Phòng HĐND&UBND và thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, tiến hành giám sát 04 đơn vị xã, thị trấn gồm: Thị trấn Ngã Sáu, xã Đông Phú, xã Phú Hữu và xã Đông Phước.

 15/06/2020

Huyện Châu Thành tổ chức gặp gỡ tiếp xúc Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp

Sáng ngày 10/06/2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh gồm các Ông Nguyễn Văn Bảy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp; Bà Lê Thị Thanh Lam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên doàn lao động tỉnh; Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng với Đại biểu HĐND huyện và Đại biểu HĐND các xã, thị trấn tiếp xúc cử tri 08/08 xã, thị trấn tại Hội trường I UBND huyện.

 11/06/2020

HĐND huyện thông qua nhiều nội dung quan trọng trong phiên họp Thường trực tháng 6/2020

Sáng ngày 03/6/2020, tại Phòng Khánh tiết UBND huyện, Thường trực HĐND huyện Châu Thành tổ chức phiên họp Thường trực tháng 6/2020. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND, UBND, UBMTQVN, cùng Đại diện lãnh các Phòng, ban ngành huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

 03/06/2020