Lịch làm việc của Thường trực HĐND
Đóng

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 27/6 đến 01/7/2022

 24/06/2022

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 20/6 đến 24/6/2022

 17/06/2022

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 30/5 đến 03/6/2022

 27/05/2022

Lịch Làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện, điều chỉnh lần 1

Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 13/5/2022

 09/05/2022

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 06/5/2022

 29/04/2022

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 25/ 04/2022 đến ngày 29/4/2022

 22/04/2022

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 18/ 04/2022 đến ngày 22/4/2022

 15/04/2022

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 04/ 04/2022 đến ngày 08/4/2022

 01/04/2022

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 25/03/2022

 18/03/2022

Lịch làm việc của chủ tịch, phó chủ tịch thường trực và các phó trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 18/03/2022

 11/03/2022