Quản lý trang:   Thêm   Cấu Hình    Sao lưu
  Module:      Pane:      Sắp hàng:     Thêm
Thông báo kết luận
Đóng

Kết luận của đồng chí Tống Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn cho phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn

118/TB-UBND

 12/11/2012

Kết luận của đồng chí Võ Văn Thắng Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện về việc giao tài sản bán đấu giá của bà Mai Thị Chanh

117/TB-UBND

 12/11/2012

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Tống Hoàng Khôi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Châu Thành.

111/TB-UBND

 12/11/2012

Kết luận của đồng chí Võ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra tình hình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn xã Đông Phú, huyện Châu Thành

108/TB-UBND

 12/11/2012

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Châu Thành.

Số: 106/TB-UBND

 12/11/2012

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về việc chuyển trả bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Điện lực Sông Hậu và Trung tâm viễn thông Châu Thành, dự án điện lực Sông Hậu

103/TB-UBND

 07/09/2012

Kết luận của đồng chí Võ Văn Thắng Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của công dân

101/TB-UBND

 04/09/2012

Kết luận của đồng chí Võ Văn Thắng Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch HĐNVQS huyện tại cuộc họp sơ kết tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2012

100/TB-UBND

 04/09/2012

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Thắng tại cuộc họp Thường trực UBND huyện mở rộng tháng 8/2012

96/TB-UBND

 04/09/2012

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện-Trần Văn Thắng về đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp một số điểm Trường học bức xúc

93/TB-UBND

 04/09/2012