Kế hoạch sử dụng đất
Đóng
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Xem thông tin chi tiết Tại đây
Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc cập nhật Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Xem thông tin chi tiết Tại đây