Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Quyết định 580/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
 31
 22/04/2022
Quyết định 580/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc cập nhật Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đính kèm Quyết định
Văn phòng HĐND và UBND huyện