Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thông tin người phát ngôn của UBND huyện
 172
 21/01/2022
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành công bố họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail người phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành như sau:
- Họ và tên: ông Nguyễn Hoàng Anh.

 - Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

 - Số điện thoại: 0918 252 688

 - Địa chỉ e-mail: nguyenhoanganh.hct@haugiang.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND huyện