Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Công văn 1940 ngày 08 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
 101
 14/10/2021
Công văn 1940/UBND-NCTH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đính kèm Công văn 1940
Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tập tin đính kèm

  213953_CV-1940-UBND.pdf