Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thông tin người phát ngôn của UBND huyện
 108
 23/08/2021
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành công bố họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail người phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành như sau:

- Họ và tên: ông Nguyễn Thanh Phong.

 

- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

 

- Số điện thoại: 0913646265

 

- Địa chỉ e-mail: chauthanh@haugiang.gov.vn hoặc vanphong.hcthg@gmail.com

Văn phòng HĐND và UBND huyện