Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 326
 26/07/2021
Đính kèm tệp tin
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện