Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thông báo danh sách các thí sinh chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Châu Thành năm 2020 (vòng 2)
 214
 22/03/2021
Gửi kèm Thông báo số: 04/TB-HDTDVCSN ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức sự nghiện huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Tệp đính kèm
Phòng Nội vụ

Tập tin đính kèm

  203816_cuong tb.pdf