Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Đăng tải tài liệu lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII trên Website các sở, ban, ngành và các địa phương
 117
 10/08/2020
Nội dung góp ý trên Trang thông tin điện tử huyện
Tải nội dung góp ý Tại đây
Văn phòng HĐND và UBND huyện