Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Thông báo công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới chợ xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 436
 02/05/2019
Thông báo số 07/TB-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang V/v công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới chợ xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tập tin đính kèm

  203266_File(1).PDF