Văn bản dự thảo
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 394
 14/12/2017
Lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Đính kèm tệp tin
Văn phòng HĐND&UBND huyện

Tập tin đính kèm

  172877_chauthanh-layykiennhandan.rar