Văn bản dự thảo
Đóng

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Đính kèm tệp tin

 26/07/2021

Sổ tay hướng dẫn xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sổ tay hướng dẫn xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 27/05/2021

Thông báo Hoàn thiện phiếu lý lịch tư pháp và bổ sung hồ sơ trúng tuyển

Kèm theo Thông báo số 567/TB-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Châu Thành

 20/04/2021

Thông báo danh sách các thí sinh chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Châu Thành năm 2020 (vòng 2)

Gửi kèm Thông báo số: 04/TB-HDTDVCSN ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức sự nghiện huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

 22/03/2021

Biểu số liệu

Biểu số liệu

 25/02/2021

Bao cao thuyet minh tong hop pheduyet 05.1.21

2.Bao cao thuyet minh tong hop pheduyet 05.1.21

 25/02/2021

Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Số: 8195/KH-UBND ngày 30/12/2019

 28/01/2021

Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2020

Số: 7083/KH-UBND ngày 19/11/2019

 28/01/2021

Góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân

Đính kèm Phụ lục

 27/01/2021

Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện Châu Thành

về công nhận đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

 21/01/2021