Văn bản dự thảo
Đóng

Bảng giá đất theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bảng giá đất theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 22/04/2022

Quy định Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quy định Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 22/04/2022

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 22/04/2022

Quyết định 580/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Quyết định 580/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc cập nhật Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 22/04/2022

Thông tin người phát ngôn của UBND huyện

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành công bố họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail người phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành như sau:

 21/01/2022

Quyết định số 273 ngày 17/01/2022 của UBND huyện

Quyết định số 273 ngày 17/01/2022 của UBND huyện về công nhận đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

 17/01/2022

Công văn 1940 ngày 08 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang

Công văn 1940/UBND-NCTH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 14/10/2021

Tài liệu Hướng dẫn đăng ký, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Đính kèm

 11/10/2021

Thông tin người phát ngôn của UBND huyện

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành công bố họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail người phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành như sau:

 23/08/2021

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Đính kèm tệp tin

 26/07/2021