Dự án, mua sắm công
Đóng

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Khắc phục 01 điểm sạt lở (Huỳnh Thị Xoàn) trên địa bàn Thị trấn Ngã Sáu năm 2019

Quyết định số 7969 /QĐ-UBND ngày 24/24/2019 của UBND huyện Châu Thành

 29/12/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng cổng chào xã văn hóa Phú Tân

Quyết định số 6994 ngày 18/11/2019 của UBND huyện Châu Thành

 23/11/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Khắc phục 02 điểm sạt lở (Trần Thị Hà, Lê Tuấn Anh) trên địa bàn xã Đông Phước năm 2019

Quyết định số 5874/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Châu Thành

 30/10/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Khắc phục 01 điểm sạt lở (Huỳnh Thị Nhái) trên địa bàn xã Phú Hữu năm 2019

Quyết định số 6415 ngày 17/10/2019 của UBND huyện Châu Thành

 20/10/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng mới hệ thống thoát nước và lát gạch vỉa hè xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Quyết định số 6448 /QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND huyện Châu Thành

 20/10/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nạo vét kênh Thủy Lợi Giữa (Phước Long - Phước Hưng)

Quyết định số 6266 /QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND huyện Châu Thành

 15/10/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nạo vét kênh Thủy Lợi Giữa (Phước Long - Phước Hưng)

Quyết định số 5835 /QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND huyện Châu Thành

 15/10/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trồng cây xanh, thảm cỏ nút giao thông trên đường tỉnh 925, xã Đông Phước A (giáp giữa đường tỉnh 925 cũ và mới)

Quyết định số 6135 /QĐ-UBND ngày 4/10/2019 của UBND huyện Châu Thành

 09/10/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Khắc phục 01 điểm sạt lở (Đinh Thị Bé) trên địa bàn xã Phú Hữu năm 2019

Quyết định số 5873 /QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Châu Thành

 30/09/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nạo vét kênh Bảy Chánh, kênh Bàu Lá

Quyết định số 5819 /QĐ-UBND ngay2 24/9/2019 của UBND huyện Châu Thành

 29/09/2019