Lịch làm việc UBND
Đóng

Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021

 28/12/2020

Làm việc của Thường trực Huyện ủy

Từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020

 04/09/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2020

 04/08/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2020

 20/07/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Từ ngày 25/5 đến ngày 31/05/2020

 22/05/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)

Từ ngày 18/5 đến ngày 22/05/2020

 21/05/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 11/5 đến ngày 15/05/2020

 14/05/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 04/5 đến ngày 08/05/2020

 07/05/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Từ ngày 27/4 đến ngày 01/05/2020

 24/04/2020

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)

Từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020

 23/04/2020