Lịch làm việc thứ 4
Đóng

THỨ TƯ, NGÀY 03/6:

            - Chủ tịch: 7 giờ 30', họp Đảng uỷ Quân sự huyện, điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 9 giờ 30’, tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp Công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 14 giờ, họp Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: Sáng, làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 6/2020, điểm tại phòng Khánh tiết Ủy ban nhân dân huyện (LĐVP: Đ/c Thuý). Chiều làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch UBND huyện, uỷ quyền Trưởng phòng Nội vụ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện: 7 giờ 30’, họp thống nhất bố trí số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, điểm tại Trung tâm Sở CHQS tỉnh.