Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Châu Thành hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
 180
 13/08/2021
0/637644698005588474446.png

0/637644698005588474446.png

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 08 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19.
Ảnh: Hỗ trợ khó khăn nhóm lao động tự do

Nhiều nội dung trong Nghị quyết này là gắn liền với người dân và doanh nghiệp, giải quyết cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn trong cuộc sống, trong sản xuất, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.  Trong các nhóm đối tượng được thụ hưởng từ Nghị  quyết 68, Châu Thành xác định, nhóm đối tượng lao động tự do là những người khó khăn nhất trong thời gian giãn cách xã hội. Từ đó, ưu tiên thực hiện trước hết hỗ trợ kịp thời cho những người thuộc nhóm đối tượng này tháo gỡ khó khăn trước mắt.

Qua rà soát lập danh sách có 1.879 đối tượng đã dược UBND tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ cho 1.278 đối tượng. Đến nay, đã cấp phát 1.270/1.278 đối tượng được hỗ trợ, trong đó có 423 người bán vé số lưu động trên 8 xã, thị trấn. Với số tiền nhận được đã giúp cho các gia đình giảm bớt khó khăn do không thể lao động, buôn bán trong thời gian giãn cách xã hội.

Để Nghị quyết 68 của Chính phủ mang lại hiệu quả tích cực, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, trong những ngày qua, cùng với việc thực hiện của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ việc lập danh sách, đến việc cấp phát tiền cho đối tượng.

Việc thực hiện Nghị quyết 68 nhằm kịp thời hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Châu Thành quyết tâm trong triển khai và đảm bảo hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, không để bỏ sót đối tượng, sớm giải ngân cho tất cả các đối tượng, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.


Văn Bỉnh

Ý kiến bạn đọc